Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.

Utfärdad:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 1976:933
Departement: Näringsdepartementet RSN
Ändring införd: t.o.m. SFS 2020:677
Länk: Länk till register

Du är här: Start / Bolagsrätt
SFS nr:

1976:933
Departement/myndighet: Näringsdepartementet RSN
Utfärdad: 1976-12-02
Ändrad: t.o.m. SFS

2020:677
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


1 §    /Upphör att gälla U:2021-01-01/ De i 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 § stiftelselagen (1994:1220), 18 § handelsregisterlagen (1974:157), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619), 13 kap. 1 § lagen (1995:1570) om medlemsbanker och 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. avsedda kungörelserna av vad som har införts eller antecknats i register ska av registreringsmyndigheten senast före utgången av veckan näst efter den då införandet eller anteckningen skedde insändas för intagande i Post- och Inrikes Tidningar.
Förordning (2018:770).

1 §    /Träder i kraft I:2021-01-01/ De i 27 kap. 3 § aktiebolagslagen (2005:551), 19 kap. 5 § lagen (2018:672) om ekonomiska föreningar, 10 kap. 8 § stiftelselagen (1994:1220), 18 § handelsregisterlagen (1974:157), 11 kap. 1 § sparbankslagen (1987:619) och 22 § lagen (1992:160) om utländska filialer m.m. avsedda kungörelserna av vad som har införts eller antecknats i register ska av registreringsmyndigheten senast före utgången av veckan näst efter den då införandet eller anteckningen skedde insändas för intagande i Post- och Inrikes Tidningar.
Förordning (2020:677).


Övergångsbestämmelser

2020:677
   1. Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2021.
   2. Äldre bestämmelser gäller dock fortfarande i fråga om medlemsbanker som är registrerade i bankregistret den 31 december 2020 avseende det räkenskapsår som avslutas närmast efter detta datum.