För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1976:933) om kungörande av uppgifter ur aktiebolagsregistret m.m.