För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1981:111) om prövning av vissa ärenden enligt lagen (1980:1102) om handelsbolag och enkla bolag. Författningen har upphävts genom: SFS 2014:549