För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Aktiebolagslag (2005:551)