För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2005:552) om införande av aktiebolagslagen (2005:551)