För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1986:796) om godtrosförvärv av lösöre