För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1904:48 s.1) om samäganderätt