Lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:673
För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1987:668) om införande av lagen (1987:667) om ekonomiska föreningar. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:673