För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1987:978) om ekonomiska föreningar. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:759