För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1964:528) om tillämplig lag beträffande internationella köp av lösa saker