För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2006:1329) om handel med vissa varor som kan användas till dödsstraff eller tortyr, m.m.