För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl.