För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1987:822) om internationella köp