För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1990:1183) om tillfällig försäljning. Författningen har upphävts genom: SFS 2012:232