För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (1992:115) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp. Författningen har upphävts genom: SFS 1993:549