För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1994:276) om jämförpriser på andra varor än livsmedel. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:33