För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1914:45) om kommission. Författningen har upphävts genom: SFS 2009:865