För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1997:572) om anmälan om viss export till Irak. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:671