För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Kungörelse (1974:271) om kontroll vid utförsel av livsmedel. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:1060