För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1978:403) om beslutanderätt för kreditmarknadsföretag i fråga om exportkredit i vissa fall