För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1981:665) om exportkreditfinansiering med statligt stöd