För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1994:1266) om förbud mot utförsel av snus