För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1997:969) om import- och exportreglering