För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1976:1111) med tillkännagivande att Organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling antagit deklaration om internationella investeringar och multinationella företag