För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1987:861) om investeringsgaranti. Författningen har upphävts genom: SFS 2005:746