För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Tillkännagivande (1990:771) om kungörande m.m. i fråga om konventionen den 11 april 1980 angående avtal om internationella köp;. Författningen har upphävts genom: SFS 1991:166