För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1991:1320) om utbildnings- och rådgivningsstöd till vissa företag i u-länder och länder i Central- och Östeuropa;