För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1994:1933) om register över europeiska ekonomiska intressegrupperingar