För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1996:359) om europeiska företagsråd. Författningen har upphävts genom: SFS 2011:427