För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2004:559) om arbetstagarinflytande i europabolag