För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden. Författningen har upphävts genom: SFS 2010:1350