För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2008:580) om gruppundantag för konkurrensbegränsande avtal om viss taxisamverkan