För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2008:581) om gruppundantag för vertikala konkurrensbegränsande avtal