För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1988:1404) med vissa föreskrifter enligt lagen (1956:245) om uppgiftsskyldighet rörande pris- och konkurrensförhållanden. Författningen har upphävts genom: SFS 2016:622