För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1990:409) om skydd för företagshemligheter. Författningen har upphävts genom: SFS 2018:558