För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Konkurrensförordning (1993:173). Författningen har upphävts genom: SFS 2008:604