För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Konkurrenslag (1993:20). Författningen har upphävts genom: SFS 2008:579