För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1994:1845) om tillämpningen av Europeiska unionens statsstödsregler. Författningen har upphävts genom: SFS 2013:388