För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2000:1025) om innebörden av begreppen jordbruks-, trädgårds- och skogsprodukter i konkurrenslagen (2008:579)