För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2000:1029) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om viss taxisamverkan. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:605. Författningen är tidsbegränsad till 2011-01-01 00:00:00