För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2001:255) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om forskning och utveckling. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:605. Författningen är tidsbegränsad till 2011-01-01 00:00:00