För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2003:448) om gruppundantag enligt 17 § konkurrenslagen (1993:20) för vissa avtal inom försäkringssektorn. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:605. Författningen är tidsbegränsad till 2010-04-01 00:00:00