För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2004:1073) om gruppundantag enligt 8 a § konkurrenslagen (1993:20) för avtal om tekniköverföring. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:605. Författningen är tidsbegränsad till 2014-05-01 00:00:00