För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2004:411) om konkurrensmyndigheter enligt rådets förordning (EG) nr 1/2003. Författningen har upphävts genom: SFS 2008:604