För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1985:982) om näringsidkares rätt att sälja saker som inte har hämtats