För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (1997:379) om försöksverksamhet avseende medverkan av Konsumentombudsmannen i vissa tvister. Författningen är tidsbegränsad till 2012-01-01 00:00:00