För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2000:1175) om talerätt för vissa utländska konsumentmyndigheter och konsumentorganisationer