För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Hemförsäljningsförordning (2000:275). Författningen har upphävts genom: SFS 2014:19