För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (2004:17) om finansiell rådgivning till konsumenter