För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Lag (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler