För ytterligare information och hjälp kontakta oss på information@jpinfonet.se.

Förordning (1989:527) om riksmätplatser. Författningen har upphävts genom: SFS 2019:16